Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ5ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü  Να αναφέρουν ποια είναι η εξέλιξη της διαφήμισης  στο χρόνο;
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Συγκεντρώστε υλικό (φωτογραφίες, πληροφορίες, άρθρα, αφίσες, τηλεοπτικά σποτ ) για τη διαφήμιση και την πορεία της στο πέρασμα των χρόνων  (ιδιαίτερη αναφορά στη κατηγορία που επέλεξε η ομάδα σας). Μπορείτε να κάνετε αναφορά  στα είδη της διαφήμισης (αφίσα, καταχωρήσεις σε περιοδικά και εφημερίδες, ραδιοφωνική, τηλεοπτική, διαδίκτυο), στα θετικά και αρνητικά στοιχεία των διαφημίσεων, στα πρότυπα που προβάλλουν,  κ.λ.π.   (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Β) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που συγκέντρωσε ο καθένας σας , δημιουργείστε μια συνοπτική αναφορά σε όλα τα παραπάνω (μέχρι 5 σελίδες) (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Γ) Επιλέγουμε τραγούδια που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Δ) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα ενημερωτικά βίντεο αξιοποιώντας το υλικό που συγκεντρώσαμε (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Ε) Παρουσιάστε την αναφορά σας και τα  βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 4


ΘΥΡΕΟΣ 4


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                                                "ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΑΦΗΜΙΣΗΣ"
(ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ)

 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :
    


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 ΜΠΟΥΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
2/10/12

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
ΜΠΟΥΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
ΜΑΥΡΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΓΕΡΑΣΗΜΙΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΟΝΤΟΕΜΕΛΑΜ ΚΑΡΟΛΙΝΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ + ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΟΛΟΙ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 3ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΜΑΥΡΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ
ΟΝΤΟΕΜΕΛΑΜ ΚΑΡΟΛΙΝΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
ΟΛΟΙ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ


ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 3


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 3

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                                                "ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΑΦΗΜΙΣΗΣ"
(ΔΙΑΤΡΟΦΗ)

 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :ΤΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑΚΙΑ
    


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 ΜΑΡΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
2/10/12

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
ΓΙΩΡΓΟΣ   ΜΑΛΑΜΑΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
ΣΤΕΥΗ  ΜΑΦΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΣΤΕΥΗ  ΜΑΦΟΥΝΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ + ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΦΩΤΟΥΛΑ  ΛΟΥΠΑΚΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 3ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΑΛΑΜΑΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΟΚΑΛΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
ΜΑΡΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΟΚΑΛΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 2

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                                                "ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΑΦΗΜΙΣΗΣ"
(ΜΟΔΑ)

 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : BLACK VELVET
    


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 ΧΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΙΑ
2/10/12

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
ΛΗΔΑ ΜΑΔΟΥΡΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
ΧΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΙΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΕΛΕΝΗ ΜΟΜΠΑΡΑΚ
ΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ + ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΕΛΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 3ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΟΛΟΙ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΕΛΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
ΟΛΟΙ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΠΕΝΥ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 1


ΘΥΡΕΟΣ 1


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                                                "ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΑΦΗΜΙΣΗΣ"
(ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :
    


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ
2/10/12

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΚΟΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΟΥΟΤΟΛΟ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΟΛΟΙ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ + ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΓΙΩΡΓΟΣ   ΚΥΡΚΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΟΥΟΤΟΛΟ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 3ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΙΑΠΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
ΟΛΟΙ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΡΤΣΙΑ & ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ