Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü   Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές τις επιρροές που δέχονται σαν καταναλωτές από τα διαφημιστικά μηνύματα .
ü   Να γνωριστούμε μεταξύ μας.
Α) Συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (διαθέσιμος χρόνος )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ :
  1. Ποια προϊόντα θεωρείτε ότι διαφημίζονται περισσότερο στις μέρες μας ;
α) είδη διατροφής
β) είδη ατομικής υγιεινής
γ) κινητή τηλεφωνία
δ) είδη ένδυσης
 ε) παιχνίδια
στ) άλλο ……………………………………………………………………………….
  1. Ποια μέθοδο προώθησης ενός προϊόντος   θεωρείτε πιο πειστική;
α) αφίσα
β) προβολή σε περιοδικά / εφημερίδες
γ) τηλεοπτική διαφήμιση
δ)διαδίκτυο
ε) διανομή δωρεάν δειγμάτων
  1. Πόσες τηλεοπτικές διαφημίσεις πιστεύετε ότι προβάλλονται κατά τη διάρκεια ενός διαφημιστικού διαλείμματος;
α) περισσότερες από 10
β) 7-9
γ) 4-6
δ) 1-3
  1. Ποια είναι η διάρκεια ενός διαφημιστικού διαλείμματος;
α) περισσότερο από 5΄
β) 3΄-5΄
γ) 1΄-3΄
δ) λιγότερο από 1΄
  1. Έχετε αγοράσει κάποιο περιττό προϊόν , επηρεαζόμενοι από τη διαφημιστική του καμπάνια;
α) ποτέ
β) σπάνια
γ) μερικές φορές
δ) πολύ συχνά
  1. Αναφέρετε ένα  σλόγκαν μιας αγαπημένης σας διαφήμισης (να αναφέρετε και το διαφημιζόμενο προϊόν)  :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
  1. Μου αρέσει να ασχολούμαι
α) με τη μουσική (να αναφέρετε αν γνωρίζετε  κάποιο μουσικό όργανο……………………….)
β) με το θέατρο
γ) με  το χορό
δ) με τη ζωγραφική
ε) με τον αθλητισμό
στ) με τους Η.Υ. (να αναφέρετε ποια προγράμματα χρησιμοποιείτε με ευκολία ………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
ζ) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
  1. Διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα ερευνητικής εργασίας γιατί
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Β) Χρησιμοποιείστε το για να παρουσιαστείτε στην ομάδα (διαθέσιμος χρόνος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου