Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να αναφέρουν ποια είναι η εξέλιξη της διαφήμισης  στο χρόνο;
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να εντοπίζουν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία μιας διαφήμισης.

Α) Κάθε μέλος της ομάδας σας αναλαμβάνει να βρει μια παλιά και μια νέα αφίσα που αναφέρονται στο ίδιο προϊόν (π.χ. αναψυκτικά) από το είδος που επέλεξε η ομάδα σας (διαθέσιμος χρόνος 10΄)

Β) Αφού παρατηρήσετε το υλικό που συγκέντρωσε ο καθένας σας , εντοπείστε και καταγράψτε τις διαφορές που υπάρχουν στο παρελθόν και στο τώρα,  σε σχέση με τα πρότυπα που προβάλλονται , τις φράσεις που χρησιμοποιούνται, την ποιότητα της εικόνας, τις τάσεις υπερβολής , τις αξίες και τις αρχές, τη συνάφεια  εικόνας και προϊόντος κ.λ.π. (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Γ) Παρουσιάστε την αναφορά σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου