Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξοικειωθούν με τη δημιουργία ημερολογίων
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
ü  Να υποστηρίζουν την άποψη τους και να αντιπαραθέτουν επιχειρήματα.
ü  Να προσδιορίζουν τα αρνητικά και τα θετικά στοιχεία της διαφήμισης.

Α)  Με το υλικό που συγκεντρώσατε (φωτογραφίες παλιών και νέων διαφημίσεων) και κάνοντας  σχόλια για κάθε φωτογραφία, δημιουργούμε ένα ημερολόγιο , στον υπολογιστή ή με κολάζ , για τη καινούρια χρονιά (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Β) Χωριστείτε σε δυο υποομάδες, μία υπέρ και μία κατά της διαφήμισης.
 Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που συγκεντρώσατε σχετικά με τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις της διαφήμισης, καταγράψτε τις αντίθετες απόψεις όλων των μελών , σχετικά με το θέμα μας. Δημιουργείστε ένα ηχητικό μήνυμα στο οποίο θα γίνεται αντιπαράθεση όλων των απόψεων.
(διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Γ) Συμπληρώστε σταδιακά τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου