Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:     
Στόχος:
  •  Να κατασκευάσουν οι μαθητές ένα πραγματικό προϊόν ή υπηρεσία , δημιουργώντας  μια εικονική επιχείρηση
  • Να εφαρμόσουν τους κανόνες οργάνωσης μιας επιχείρησης
  •  Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές προώθησης ενός προϊόντος
1ο ΒΗΜΑ
 Α) Κάθε ομάδα- επιχείρηση επιλέγει ένα  προϊόν ή υπηρεσία ( σχετικό με το υποθέμα της, χρήσιμο και οικονομικό), του οποίου θα επιμεληθεί την παραγωγή και την προώθηση στην αγορά.

Β) Κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην επιχείρηση

1.       ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :  συντονίζει και καθοδηγεί
2.       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ :  υπεύθυνος για την επιλογή των πρώτων υλών, της ποσότητας, των εργαλείων- μηχανημάτων που απαιτούνται
3.        ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ :    υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη   συσκευασία (μέγεθος, χρώμα… )
4.       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ :    υπεύθυνος για την έρευνα αγοράς για φθηνότερες πρώτες ύλες, τη διαχείριση εσόδων - εξόδων
5.       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ :    υπεύθυνος για τη σύνταξη αρχικού ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε πιθανούς καταναλωτές ( σχετικά με την εμφάνιση του παραγόμενου προϊόντος, τα συστατικά, το μέγεθος, την ποσότητα, την τιμή …)
                                                                                                 
Γ) Επιλέγουμε όνομα και σλόγκαν για το προϊόν μας

 Δ) Διαμορφώνουμε το αρχικό ερωτηματολόγιο  που θα απευθύνεται σε διαφορετικό πληθυσμό ( μαθητές –  μαθήτριες  - γονείς – εκπαιδευτικοί).  Δείγμα πληθυσμού 25-30 ατόμων/ κατηγορία

(διαθέσιμος χρόνος 2 διδακτικές ώρες)


2ο ΒΗΜΑ
 Α)  Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα

Β) Επιλέγουμε πρώτες ύλες και σχεδιάζουμε το προϊόν , με βάση τις απαντήσεις που συγκεντρώσαμε

Γ) Συντάσσουμε έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό

Δ) Φροντίζουμε για την προμήθεια των πρώτων υλών – εργαλείων (μετά από έρευνα αγοράς)

(διαθέσιμος χρόνος 2 διδακτικές ώρες)


3ο ΒΗΜΑ
 Χωριζόμαστε σε 2 υποομάδες που θα ασχοληθούν με την :

 Α)  Παραγωγή του προϊόντος ( δραστηριότητες στη σχολική αίθουσα) και

Β) Δημιουργία αφίσας και  διαφημιστικού βίντεο

(διαθέσιμος χρόνος 6 διδακτικές ώρες)


4ο ΒΗΜΑ
 Α)  Διοργανώνουμε ένα bazaar για να διαθέσουμε τα προϊόντα μας.

Β) Διαμορφώνουμε το τελικό ερωτηματολόγιο  που θα απευθύνεται στους αγοραστές

Γ)  Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα

Δ) Συντάσσουμε την κατάσταση εσόδων - εξόδων

(διαθέσιμος χρόνος 2 διδακτικές ώρες)

5ο ΒΗΜΑ
 Α) Ολοκληρώστε το δεύτερο μέρος της τελικής γραπτής σας εργασίας με το υλικό που δημιουργήσατε σαν στελέχη της επιχείρησης (προϋπολογισμός , έρευνα αγοράς, κατάσταση πρώτων υλών – μηχανημάτων, σκίτσα , ερωτηματολόγια κ.λ.π.)
Παράλληλα ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Β) Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις PowerPoint , ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα , φωτογραφίες), που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα

Γ) Παρουσιάστε την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες

Δ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας.

Ε) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

(διαθέσιμος χρόνος 2 διδακτικές ώρες)


6ο ΒΗΜΑ
 Α) Δημιουργείστε blog ή wiki για να δημοσιεύσουμε την εργασία μας και όλο το υλικό που ετοιμάσαμε στο διαδίκτυο

 Β) Οργανώστε την εκδήλωση στην οποία  θα παρουσιάσετε στη σχολική κοινότητα και στους γονείς σας , την εργασία σας  (Προτεινόμενη ημερομηνία : Τετάρτη 17/4)

(διαθέσιμος χρόνος 2 διδακτικές ώρες)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου