Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και τη σωστή οργάνωση του χρόνου σας , δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου φαίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες και οι αντίστοιχες ημερομηνίες ολοκλήρωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
13-Μαρ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
20-Μαρ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
27-Μαρ
 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόλογος - κυρίως θέμα- επίλογος)
3-ΑπρΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (θα περιλαμβάνει στοιχεία από δραστηριότητες και των δύο τετραμήνων)- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG
10-ΑπρΠΡΟΒΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  (στην ολομέλεια)- ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τελικές διορθώσεις- συμπληρώσεις)- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG
24-ΑπρΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε κοινό)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου