Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


                             ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


                                                "ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ"
ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η ΟΜΑΔΑ 2η ΟΜΑΔΑ 3η ΟΜΑΔΑ 4η ΟΜΑΔΑ 5η ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΔΑ - ΕΝΔΥΣΗ
1ο  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG 1ο, 2ο, 3ο, 4ο
2ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ο, 6ο
3ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ  ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ  ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ  ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ  ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ  ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7ο, 8ο
2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
ü  Να προσδιορίσουν οι μαθητές τα επιμέρους ερωτήματα.
ü  Να μάθουν να συντάσσουν εννοιολογικούς χάρτες και να δημιουργούν αφίσες.
ü  Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές ή τις Τ.Π.Ε.
ü  Να ορίσουν οι μαθητές κανόνες και να τους εφαρμόσουν.
ü   Να ασκηθούν στην αυτενέργεια και στη συλλογική εργασία.

Α) Συμπληρώστε το συνημμένο  συμβόλαιο – θυρεό (διαθέσιμος χρόνος 20΄)
Β) Παρουσιάστε το θυρεό σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )
Γ) Κατασκευάστε τον εννοιολογικό χάρτη της : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα freemind ή δημιουργώντας μια αφίσα, εστιάζοντας στο υποθέμα που έχει αναλάβει η ομάδα σας (διαθέσιμος χρόνος 30΄)
Δ) Παρουσιάστε το χάρτη σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü   Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές τις επιρροές που δέχονται σαν καταναλωτές από τα διαφημιστικά μηνύματα .
ü   Να γνωριστούμε μεταξύ μας.
Α) Συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (διαθέσιμος χρόνος )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ :
  1. Ποια προϊόντα θεωρείτε ότι διαφημίζονται περισσότερο στις μέρες μας ;
α) είδη διατροφής
β) είδη ατομικής υγιεινής
γ) κινητή τηλεφωνία
δ) είδη ένδυσης
 ε) παιχνίδια
στ) άλλο ……………………………………………………………………………….
  1. Ποια μέθοδο προώθησης ενός προϊόντος   θεωρείτε πιο πειστική;
α) αφίσα
β) προβολή σε περιοδικά / εφημερίδες
γ) τηλεοπτική διαφήμιση
δ)διαδίκτυο
ε) διανομή δωρεάν δειγμάτων
  1. Πόσες τηλεοπτικές διαφημίσεις πιστεύετε ότι προβάλλονται κατά τη διάρκεια ενός διαφημιστικού διαλείμματος;
α) περισσότερες από 10
β) 7-9
γ) 4-6
δ) 1-3
  1. Ποια είναι η διάρκεια ενός διαφημιστικού διαλείμματος;
α) περισσότερο από 5΄
β) 3΄-5΄
γ) 1΄-3΄
δ) λιγότερο από 1΄
  1. Έχετε αγοράσει κάποιο περιττό προϊόν , επηρεαζόμενοι από τη διαφημιστική του καμπάνια;
α) ποτέ
β) σπάνια
γ) μερικές φορές
δ) πολύ συχνά
  1. Αναφέρετε ένα  σλόγκαν μιας αγαπημένης σας διαφήμισης (να αναφέρετε και το διαφημιζόμενο προϊόν)  :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
  1. Μου αρέσει να ασχολούμαι
α) με τη μουσική (να αναφέρετε αν γνωρίζετε  κάποιο μουσικό όργανο……………………….)
β) με το θέατρο
γ) με  το χορό
δ) με τη ζωγραφική
ε) με τον αθλητισμό
στ) με τους Η.Υ. (να αναφέρετε ποια προγράμματα χρησιμοποιείτε με ευκολία ………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
ζ) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
  1. Διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα ερευνητικής εργασίας γιατί
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Β) Χρησιμοποιείστε το για να παρουσιαστείτε στην ομάδα (διαθέσιμος χρόνος )

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ