Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


                             ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


                                                "ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ"
ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η ΟΜΑΔΑ 2η ΟΜΑΔΑ 3η ΟΜΑΔΑ 4η ΟΜΑΔΑ 5η ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΔΑ - ΕΝΔΥΣΗ
1ο  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG 1ο, 2ο, 3ο, 4ο
2ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ο, 6ο
3ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ  ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ  ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ  ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ  ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ  ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7ο, 8ο
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου