Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 5


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 4


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 1


ΑΦΙΣΑ 3


Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και τη σωστή οργάνωση του χρόνου σας , δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου φαίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες και οι αντίστοιχες ημερομηνίες ολοκλήρωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
13-Μαρ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
20-Μαρ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
27-Μαρ
 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόλογος - κυρίως θέμα- επίλογος)
3-ΑπρΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (θα περιλαμβάνει στοιχεία από δραστηριότητες και των δύο τετραμήνων)- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG
10-ΑπρΠΡΟΒΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  (στην ολομέλεια)- ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τελικές διορθώσεις- συμπληρώσεις)- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG
24-ΑπρΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε κοινό)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:     
Στόχος:
 •  Να κατασκευάσουν οι μαθητές ένα πραγματικό προϊόν ή υπηρεσία , δημιουργώντας  μια εικονική επιχείρηση
 • Να εφαρμόσουν τους κανόνες οργάνωσης μιας επιχείρησης
 •  Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές προώθησης ενός προϊόντος
1ο ΒΗΜΑ
 Α) Κάθε ομάδα- επιχείρηση επιλέγει ένα  προϊόν ή υπηρεσία ( σχετικό με το υποθέμα της, χρήσιμο και οικονομικό), του οποίου θα επιμεληθεί την παραγωγή και την προώθηση στην αγορά.

Β) Κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην επιχείρηση

1.       ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :  συντονίζει και καθοδηγεί
2.       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ :  υπεύθυνος για την επιλογή των πρώτων υλών, της ποσότητας, των εργαλείων- μηχανημάτων που απαιτούνται
3.        ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ :    υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη   συσκευασία (μέγεθος, χρώμα… )
4.       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ :    υπεύθυνος για την έρευνα αγοράς για φθηνότερες πρώτες ύλες, τη διαχείριση εσόδων - εξόδων
5.       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ :    υπεύθυνος για τη σύνταξη αρχικού ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε πιθανούς καταναλωτές ( σχετικά με την εμφάνιση του παραγόμενου προϊόντος, τα συστατικά, το μέγεθος, την ποσότητα, την τιμή …)
                                                                                                 
Γ) Επιλέγουμε όνομα και σλόγκαν για το προϊόν μας

 Δ) Διαμορφώνουμε το αρχικό ερωτηματολόγιο  που θα απευθύνεται σε διαφορετικό πληθυσμό ( μαθητές –  μαθήτριες  - γονείς – εκπαιδευτικοί).  Δείγμα πληθυσμού 25-30 ατόμων/ κατηγορία

(διαθέσιμος χρόνος 2 διδακτικές ώρες)


2ο ΒΗΜΑ
 Α)  Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα

Β) Επιλέγουμε πρώτες ύλες και σχεδιάζουμε το προϊόν , με βάση τις απαντήσεις που συγκεντρώσαμε

Γ) Συντάσσουμε έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό

Δ) Φροντίζουμε για την προμήθεια των πρώτων υλών – εργαλείων (μετά από έρευνα αγοράς)

(διαθέσιμος χρόνος 2 διδακτικές ώρες)


3ο ΒΗΜΑ
 Χωριζόμαστε σε 2 υποομάδες που θα ασχοληθούν με την :

 Α)  Παραγωγή του προϊόντος ( δραστηριότητες στη σχολική αίθουσα) και

Β) Δημιουργία αφίσας και  διαφημιστικού βίντεο

(διαθέσιμος χρόνος 6 διδακτικές ώρες)


4ο ΒΗΜΑ
 Α)  Διοργανώνουμε ένα bazaar για να διαθέσουμε τα προϊόντα μας.

Β) Διαμορφώνουμε το τελικό ερωτηματολόγιο  που θα απευθύνεται στους αγοραστές

Γ)  Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα

Δ) Συντάσσουμε την κατάσταση εσόδων - εξόδων

(διαθέσιμος χρόνος 2 διδακτικές ώρες)

5ο ΒΗΜΑ
 Α) Ολοκληρώστε το δεύτερο μέρος της τελικής γραπτής σας εργασίας με το υλικό που δημιουργήσατε σαν στελέχη της επιχείρησης (προϋπολογισμός , έρευνα αγοράς, κατάσταση πρώτων υλών – μηχανημάτων, σκίτσα , ερωτηματολόγια κ.λ.π.)
Παράλληλα ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Β) Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις PowerPoint , ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα , φωτογραφίες), που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα

Γ) Παρουσιάστε την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες

Δ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας.

Ε) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

(διαθέσιμος χρόνος 2 διδακτικές ώρες)


6ο ΒΗΜΑ
 Α) Δημιουργείστε blog ή wiki για να δημοσιεύσουμε την εργασία μας και όλο το υλικό που ετοιμάσαμε στο διαδίκτυο

 Β) Οργανώστε την εκδήλωση στην οποία  θα παρουσιάσετε στη σχολική κοινότητα και στους γονείς σας , την εργασία σας  (Προτεινόμενη ημερομηνία : Τετάρτη 17/4)

(διαθέσιμος χρόνος 2 διδακτικές ώρες)


Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΘΥΡΕΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ {ΡΟΖ ΓΡΑΜΜΕΣ}

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ΠΕΜΠΤΗ 24/1
 1. Αναρτήστε υπό μορφή σχολίου στις αρμοδιότητες των μελών   της ομάδας σας - που υπάρχουν στο blog της ερευνητικής μας εργασίας (http://mystikadiafimisis.blogspot.gr/) -  την ημερομηνία ανάληψης και ολοκλήρωσης των εργασιών που έχει αναλάβει ο καθένας σας υπογράφοντας με το όνομα σας  (να αναφερθείτε αναλυτικά σε όλες τις εργασίες που κάνατε κατά τη διάρκεια του τετραμήνου , π.χ. : συμμετοχή στη δημιουργία θυρεού, εννοιολογικού χάρτη, συγκέντρωση αρχικών πληροφοριών, φωτογραφικού υλικού, επιλογή λεζάντων για βίντεο, δημιουργία βίντεο κ.λ.π )
Στη περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα κάποια από τις εργασίες να αναφέρετε το λόγο και τη πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης .

 1. Οι υπεύθυνοι του blog θα πρέπει να έχουν αναρτήσει μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1  
 • Το θυρεό
 • Τις αρμοδιότητες των μελών
 • Τον εννοιολογικό χάρτη
 • Το ημερολόγιο
 • Το βίντεο και
 • Τα διαγράμματα από την επεξεργασία της περιγραφικής έρευνας, που αφορούν την ομάδα τους
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠ΄ΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:     ΠΕΜΠΤΗ 24/1

( Η παρουσίαση θα γίνει στην ολομέλεια και θα περιλαμβάνει απόσπασμα της γραπτής σας εργασίας  , τον εννοιολογικό χάρτη, το ημερολόγιο, το βίντεο και τα συμπεράσματα της περιγραφικής έρευνας)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   . ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ   (όπως αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό των εργασιών)
    . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ ,ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ με τις αντίστοιχες σελίδες)
    . ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) :            
1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;                                                   (Θα αναλύσετε το Κεντρικό ερώτημα και τα Υποερωτήματα σε μία – δύο παραγράφους)
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)                          (Θα κάνετε μια εκτίμηση για τα συμπεράσματα που αναμένονται, από το ερωτηματολόγιο και την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε  - σύγκριση των πιθανών απαντήσεων των ομάδων που απευθυνθήκαμε )
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
        . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)
1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών (αναφερθείτε σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν εντός και εκτός σχολείου)
2.       Ερευνητικές συνθήκες (χρονική διάρκεια, χώρος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα)
3.       Δείγμα έρευνας (αριθμός ερωτηθέντων ανά κατηγορία σε όλα τα ερωτηματολόγια)
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ7ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:     
Στόχος:
 •   Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
 •   Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.
Α) Ολοκληρώστε το πρώτο μέρος της τελικής γραπτής σας εργασίας με τις πληροφορίες που αναφέρονται στον αρχικό σας προβληματισμό (η κάθε ομάδα αναλύει τα θέματα που αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό εργασιών).
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος 5΄)

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας. (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)