Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                                                "ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΑΦΗΜΙΣΗΣ"
(ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ)

 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :
    


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 ΜΠΟΥΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
2/10/12

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
ΜΠΟΥΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
ΜΑΥΡΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΓΕΡΑΣΗΜΙΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΟΝΤΟΕΜΕΛΑΜ ΚΑΡΟΛΙΝΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ + ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΟΛΟΙ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 3ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΜΑΥΡΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ
ΟΝΤΟΕΜΕΛΑΜ ΚΑΡΟΛΙΝΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
ΟΛΟΙ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου